Witamy

W związku z przejęciem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od dnia 1 stycznia 2018 r. zadań wykonywanych dotychczas przez Marszałków Województw (Art. 526 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne) z dniem 1 stycznia 2018 r, została postawiona w stan likwidacji jednostka budżetowe województwa zachodniopomorskiego pod nazwą: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ( Uchwała Nr XXVII/430/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2017r.). Nowe zadania Marszałków Województw, zawarte w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a także sprawy, wynikające z dotychczasowej działalności ZZMiUW w Szczecinie, są obecnie realizowane przez Biuro ds. melioracji w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

 

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą by wszelką korespondencję, jaka będzie po tej dacie kierowana do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, przesyłać na adres Wydziału Rolnictwa i Rybactwa:

Urząd Maraszłkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Rolnictea i Rybactwa
ul. Starzyńskiego 3-4
Szczecin, 70-506
Telefon: +48 91 44 10 203
Fax: +48 91 48 82 493
E-mail: rolnictwo@wzp.pl