Wizyt 23965
Aktualizacja: 31-10-2017 13:40

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

 • "Niebieski korytarz Iny"

  W ramach projektu LIFE+ pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” planuje się budowę 28 szt. przepławek (w tym modernizację 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęzinka, Wiśniówka, Małka, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Wardynka, budowę sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300m2 na rzece Wardynce oraz zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki.

  Zrealizowane zostały pierwsze obiekty.

 • Projekt
  Projekt

  Projekt LIFE+  pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”, realizowany jest w ramach podpisanych umów o dofinansowanie z KE LIFE10 NAT/PL/654 oraz NFOŚiGW 368/2011/Wn-16/OP-WK-LF/D

 • „Niebieski korytarz Iny”
  „Niebieski korytarz Iny”

  Projekt „Niebieski korytarz Iny” jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej LIFE + komponent - Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • "Niebieski korytarz Iny"

  Projekt pn.  „Niebieski korytarz Iny” trwać będzie ponad pięć lat i zakończy się przed 31 marca 2017 r.

 • „Niebieski korytarz Iny”
  „Niebieski korytarz Iny”

  „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”

  w celu udrożnienia ekologicznego korytarza rzeki Iny.

 • „Niebieski korytarz Iny”
  „Niebieski korytarz Iny”

  Całkowita wartość projektu wynosi – 4.173.352 euro, w tym dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej LIFE+ 2.086.676 euro i NFOŚiGW 1.878.008 euro.

 • rzeka Ina
  rzeka Ina

  Rzeka Ina i jej dopływy stanowią korytarz ekologiczny, łączący kilka cennych dla Pomorza Zachodniego obszarów Natura 2000, stanowiąc ważny szlak wędrówek i rozrodu ryb łososiowatych.

  na zdjęciu Kleń (Squalius cephalus) - ocena stanu zasobów przyrodniczych

 • „Niebieski korytarz Iny”
  „Niebieski korytarz Iny”

  W ramach Projektu współfinansowanego ze środków LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ZZMiUW w Szczecinie jako Beneficjent Koordynujący przy udziale Współbeneficjenta RDOŚ w Szczecinie wybuduje 28 przepławek dla ryb (w tym 2 modernizowane). Budowa została podzielona na trzy etapy rozłożone w czasie.

 • Ina
  Ina

  Dolina rzeki Iny to obszar położony w zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego. Teren ostoi ciągnie się od miejscowości Recz do drogi Suchań-Piasecznik, prowadząc przez doliny rzek Wardynki i Reczanki. Rzeka Ina i jej dopływy stanowią korytarz ekologiczny, łączący kilka cennych dla Pomorza Zachodniego obszarów Natura 2000, stanowiąc ważny szlak wędrówek i rozrodu ryb łososiowatych.

 • Project
  Project

  "Creating a Blue Wildlife Corridor in the Ina basin"

  - construction of 28 new fish passes including renovation of 2 already existing ones in the Ina basin,

  - creating a spawning ground of 300 m2 on the Wardynka river,

  - planting trees along 23 km of the river bank.

 • Ina
  Ina

  Poprzez udrożnienie całego obszaru zlewni Iny stworzymy korytarze ekologiczne, które umożliwią swobodną migrację ryb, umożliwiając zasiedlenie obszarów, w których dotychczas nie występowały.

  Na zdjęciu Piskorz (Misgurnus fossilis) - ocena stanu zasobów przyrodniczych.

Wiadomości

IV Platform Meeting - Life Beskidy

Zespół projektu LIFE INA oraz LIFE REGA wziął udział w zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śłąskiego spotkaniu projektów LIFE+ NATURA, które odbyło się w dniach 22-23.06. 2017 r. w Węgierskiej Górce. Była to doskonała okazja do podzielenia się wiedzą zdobytą przy prowadzeniu projektów oraz omówieniu napotykach problemów.

Międzynarodowa Konferencja Podsumowująca Projekt LIFE12/NAT/PL/000031

W ramach działań AFTER LIFE, zespół projektu wziąl udział w Międzynarodowej Konferencji Podsumowującej Projekt LIFE12/NAT/PL/000031 "Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na tereneach wojskowych w obszarze Natura 2000- Pustynia Błędowska".

Na konferencji mieliśmy okazję zaprezentować projekt "Niebieski korytarz Iny" podczas prezentacji oraz podzieliliśmy się z innymi projektami uczestniczącymi w konferencji publikacja naukową, raportem Laika oraz innymi materiałami promującymi projekt LIFE 10/NAT/PL/654.

Organizatorom konferencji serdeczne dziękujemy za zaproszenie i zdobycie nowych informacji o realizowanych projektach LIFE+ na terenie całej Polski.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: 

http://rzilife-pustynia.pl/podziekowania-za-udzial-w-konferencji/

 

 

 

Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody na przykładzie projektu LIFE+ INA

W ramach sieci współpracy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie a Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyło się spotkanie pt. Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody. W programie warsztatów w Gimnazjum nr 2 w Goleniowie przy ul. C.K.Norwida 1 zaprezentowane były wystąpienia dotyczące efektów zrealizowanego projektu pt. " Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów" oraz został przedstawiony przez pana dr Adama Tańskiego, wykładowcę Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz wiceprezesa partnera projektu Polskiego Związku Wędkarski referat pt. "Edukacyjna i przyrodnicza działalność Polskiego Związku Wędkarskiego".  Kolejnym punktem prowadzonych warsztatów była wizyta w Ośrodku Hodowli Zarybieniowej PZW po czym odbyły się zajęcia terenowe nad rzekami: Iną oraz Wiśniówką połączone z obserwacją przepławki.

Dzień informacyjny LIFE 2017

Dnia 25.04.2017 roku w Warszawie odbył się po raz kolejny Dzien informacyjny LIFE. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jako Beneficjent dwóch projektów pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuz doliny rzeki Iny i jej dopływów" oraz "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" zaprezentował swoje stoisko, na którym można było uzyskać materiały informacyjne o obu projektach. Więcej informacji na temat dnia informacyjnego znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1005,nowe-rozdanie-w-unijnym-programie-life-dodatkowe-wsparcie-finansowe-i-doradcze-z-nfosigw.html

 

Konferencja Naukowo- techniczna " Utrzymanie wód a ochrona przyrody"

31 marca 2017 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja naukowo- techniczna pn. " Utrzymanie wód a ochrona przyrody". Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie był jednym ze współorganizatorów wydarzenia. W ramach promocji projekt pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów"- dyrektor ds. inwestycji ZZMIUW mgr inż. Maciej Humiczewski wygłosił referat pt. "Dobre praktyki utrzymania wód w kontekście realizacji założeń projektów LIFE+". Podczas konferencji był promowany projekt poprzez dystrybucję materiałów takich jak Raport Laika czy Materiały pokonferencyjne. W konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych- Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warmińsko Mazuskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz w Poznaniu, Drawieńskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz przedstawiciele innych zainteresowanych instytucji.